Deployment Schedule
Phase 1: Installed in Novermber, 1998
Phase 2: Expected in early 2000
Phase 3: Expected in late 2000 (funding pending)
 

Station Location for SMALL Array

Station Name Geographic
 Latitude
Geographic
 Longitude
Geomagnetic Latitude Geomagnetic Longitude
Beijing
Meridian
Chain
Mohe
Manzhouli
Beijing
Jinghai
Hongshan
Wuhan
Guangzhou
Qiongzhong
MHE
MZL
BJI
JIH
LYH
WHN
GZH
QGZ
53.5 
49.6 
40.0 
38.9 
37.4 
30.5 
23.1 
19.0
122.4 
117.4 
116.2 
116.8 
114.7 
114.6 
113.3 
109.8
42.7 
38.7 
29.1 
28.3 
26.4 
19.5 
12.1 
7.8
190.7 
186.9 
186.2 
187.3 
185.0 
185.0 
184.0 
179.4
Coastal
Chain
Dedu
Changchun
Dalian
Hangzhou
Quanzhou
DED
CNH
DLG
HAZ
QZH
48.6 
44.0 
39.1 
30.3 
24.9
126.1 
125.2 
121.5 
120.1 
118.6
38.0 
33.4 
28.3 
19.5 
14.0
194.2 
193.8 
190.9 
190.1 
188.9
Western and
Southern
Chains
Jiayuguan
Lanzhou
Chengdu
Tonghai
Yongning
JYG
LZH
CDP
THI
YON
39.8 
36.1 
31.0 
24.0 
22.8
98.2 
103.8 
103.7 
102.7 
108.5
29.2 
25.1 
20.0 
13.1 
11.8
170.9 
175.3 
175.1 
174.0 
179.4
Northern and Central Chains Kashi
Wulumuqi
Huhehaote
Changli
Germu
Lasa
KSH
WLM
HHH
CLH
GRM
LAS
39.5 
43.8 
40.8 
39.7 
36.4 
29.6
76.0 
87.7 
111.6 
119.1
94.9 
91.0
30.1 
33.4 
29.8 
28.8 
25.7 
19.1
150.9 
161.6 
182.2 
188.8 
167.4 
163.4